Finopti arbetar proaktivt och föreslår lösningar utifrån kundens behov. Genom god marknadskännedom och erfarenhet kan vi snabbt identifiera möjlig förbättringspotential.

Arbetet sker i en strukturerad process som inleds med att kartlägga kundernas nuvarande lösning. Finns det en förbättningspotential föreslår vi en handlingsplan som vi driver och genomför. Finopti genomför möten och förhandlingar med finansiella leverantörer och diskuterar val av produkter och tjänster. Vår process belastar kundens egna personella resurser minimalt. 

Bank- och finansmarknadens lösningar och produkter är ofta komplexa. Det är en tidskrävande process att genomföra en stor marknadsundersökning eller upphandling. Finopti genomför detta effektivt för sina kunder och säkerställer optimala villkor. 

Träd.jpg