Bostadsrättsföreningar

Finopti genomför upphandlingar och förhandlingar av lån till bostadsrättsföreningar. Genom vårt arbete får kunden bästa möjliga ränta och en bättre ekonomi. 

Lån och räntekostnader

Räntekostnader i en bostadsrättsförening är av stor betydelse för föreningen, dess medlemmar och avgifter. Det går att göra stora besparingar genom en optimerad struktur på lånen med bästa möjliga räntevillkor. Det är ett stort ansvarsområde för styrelsen där en professionell hantering gör stor skillnad. Lån som inte förhandlas och där samtliga banker inte tillfrågas, blir dyra.

Upphandling av lån

Vid villkorsändring av lån tar vi fram lägsta möjliga ränta genom vårt strukturerade arbetssätt innefattande upphandling och förhandling med samtliga banker. Vi har ett stort kontaktnät hos bankerna och är uppdaterade kring aktuella räntenivåer, bankernas prissättning och hur en förhandling genomförs på bästa sätt. Vi är oberoende och har inga samarbeten med några banker.

Finopti erbjuder:

  • En personlig kontakt genom hela processen
  • En kvalitativ upphandling som inkluderar förhandling 
  • Sammanställning av utfallet och förslag till lämplig strategi
  • Deltagande på styrelsemöte för genomgång av utfallet vid behov
  • Kvalitetssäkring inför omläggning av omförhandlade lån
  • Arvode som baseras på uppnått resultat

Förtroende är viktigt när det handlar om lån och vi värdesätter därför en personlig relation. I den inledande kontakten kartlägger vi föreningens lån och bildar oss en uppfattning om den ekonomiska statusen. Står föreningen inför investeringar hjälper vi också till med upptagande av ny finansiering. Vi sköter kontakten med bankerna och lägger stor vikt vid förhandlingen samt upprättandet av en genomtänkt strategi till styrelsen. 

Löpande Samarbete

Kunder anlitar oss för enstaka upphandlingar eller inleder ett Löpande Samarbete. Det innebär att vi har en närmare relation, bevakar föreningens lån, tar fram olika strategier samt jobbar långsiktigt tillsammans med styrelsen. Exempelvis får en räntestrategi stor påverkan på räntekostnader och risk över tid. 
Syftet med ett Löpande Samarbete är att säkerställa en optimal skuldportfölj med låga räntekostnader, vara en oberoende diskussionspartner samt avlasta styrelsen med en tidskrävande uppgift.

Sparande

Många föreningar har ofta ett överskott på sitt bankkonto eller klientmedelskonto som sällan ger någon ränta. Samtidigt finns det en mängd olika alternativa sparformer som ofta är svåra att utvärdera för styrelsen. Vanligtvis är olika typer av ränteplaceringar med låg risk det lämpligaste för en förening, och vi hjälper er till ett upplägg som passar er. 

Vill du läsa mer om våra olika tjänster?