Compliance

Finopti AB är ett anknutet ombud till Nord Fondkommission AB som står under Finansinspektionens tillsyn.

Compliance

Nord Fondkommission AB
Grevgatan 55, 114 59 Stockholm
Org.nr: 556832-1342
Tel: 08-684 305 00
E-post: 
www.nordfk.se

Nord Fondkommission AB har av Finansinspektionen följande tillstånd: 

  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument.
  • Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument.
  • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande.
  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag.
  • Förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet.
  • Verksamhet i form av förvaltarregistrering.
  • Gränsöverskridande verksamhet inom EES.

Klagomålshantering

Klagomål riktas i första hand till Finopti. Om situationen efter detta inte upplevs som löst kan ett officiellt klagomål skickas till Nord Fondkommission AB:s klagomålsansvarige.

Förköpsinformation och prislista