Fastighetsbolag

Finoptis arbete med Fastighetsbolag och företag med stort behov av extern finansiering innebär att vi utvärderar bolagets situation och tar fram olika alternativ samt säkerställer bästa pris och villkor.

Fastighetsfinansiering

Fastighetsbolag är i regel beroende av god finansiering för sin verksamhet. Räntor och amorteringsvillkor påverkar i stor utsträckning kassaflöde och möjligheter till affärer. Bolagen har ofta ett bra samarbete med åtminstone en bank som används för att förvärva, förvalta och förädla sina fastigheter. Affären med banken ökar över tiden och beroendet och risken likaså.

Fastighetsbolagen behöver säkerställa att de har flera finansieringsmöjligheter i form av olika banker och typer av finansiering. Fokus är att förvärva och förvalta fastigheter vilket innebär att villkoren för finansiering och räntor ofta blir sekundära i förhållande till kalkylerna på fastigheterna. Ett välmående fastighetsbolag kan spara pengar och sänka sin risk genom att kontinuerligt arbeta med och utvärdera sin finansiering och utvärdera alternativ.

En oberoende och kompetent analys av fastighetsbolagens kapital- och räntebindningstid är en förutsättning för ett optimalt beslutsunderlag.

Finopti genomför upphandlingar och förhandlingar av finansieringsalternativ åt fastighetsbolag och via vårt nätverk når vi fram till de bästa specialisterna på bankerna.

Finopti arbetar med fastighetsbolag genom att: 

  • Erbjuda oberoende marknads-, kapital och räntebindningsanalys
  • Erbjuda strategier för att strukturera sin finansieringsportfölj
  • Bidra vid investeringar, refinansieringar och räntesäkringar
  • Utarbeta strategier för effektiva kostnadsflöden.

Vill du läsa mer om våra olika tjänster?