Finopti - Vi sänker din ränta!

Finopti bistår bostadsrättsföreningar, företag och fastighetsbolag med upphandling och förhandling av lån och finansiella tjänster. Det innebär effektivare lösningar och lägre finansiella kostnader. Finopti arbetar proaktivt, med god marknadskännedom och nätverk.

Bostadsrättsföreningar


Har ni bästa möjliga villkor på era lån?

Finopti genomför breda, kvalitativa upphandlingar och förhandlingar av lån till bostadsrättsföreningar. Vi säkerställer bästa möjliga pris och presenterar hela finansieringsmarknadens erbjudanden till er styrelse. Finopti bidrar även till finanspolicies hos bostadsrättsföreningen. 

Fastighets- samt större kreditberoende bolag


Har ni en optimerad finansstrategi?

Finopti erbjuder oberoende marknads-, kapital- och räntebindningsanalys till fastighetsbolag och större kreditberoende bolag. Vi bidrar vid investeringar, refinansieringar samt ränte- och valutasäkringar. Genom ett löpande samarbete säkerställer vi en optimerad finansieringslösning.

Företag


Har företaget rätt finansiella tjänster och betalar ni rätt pris för dem?

Finopti hjälper ert företag att optimera sina finansiella tjänster. Vi säkerställer en kvalitativ finansieringslösning inför viktiga investeringar. Finopti förmedlar även bra sparandeprodukter för er överskottslikviditet.