Företag

Finopti förbättrar företagets bank- och finanslösning genom breda, kvalitativa upphandlingar och förhandlingar. Vårt nätverk och arbetsprocess ger marknadens bästa villkor till våra kunder.

Företag och banktjänster

Alla företag och organisationer har behov av en bank för att kunna bedriva sin verksamhet. Konton behövs för att kunna hantera betalningar och vanligtvis behövs ytterligare tjänster för att verksamheten skall kunna fungera på ett bra sätt. I takt med att verksamheten utvecklas ökar komplexiteten och antalet tjänster. 

Det är vanligt att företag lägger på tjänster utifrån behov utan att aktivt genomföra en förhandling med sin bank. Det innebär att företag ofta betalar för mycket för sina tjänster och en väl genomförd upphandling kan göra stor skillnad. 

Att genomföra en upphandling kan vara svårt, det tar tid och behöver genomföras utöver den ordinarie verksamheten. Det kan också vara svårt att veta vilka villkor och förutsättningar som är möjliga att uppnå. Finopti avlastar kunden och bidrar med kompetens och kunskap i en upphandling. 

Upphandling av finansiella tjänster

Våra upphandlingar och förhandlingar genomförs utan att ta onödiga resurser av kunderna. Vi har ett strukturerat arbetssätt där vi efter informationsinhämtning från företaget träffar banker och finansiella leverantörer för våra kunders räkning. En bit in i processen blir kunden mer involverad för att utvärdera sina erbjudanden samt besluta om förändringar. 

Finopti har ett stort kontaktnät bland finansiella leverantörer och kan på ett tidigt stadium bedöma vilken förbättringspotential som finns. Företag har ofta koll på räntor och amorteringsvillkor men de vet sällan vad som är möjligt att uppnå. Det är ovanligt att företag överhuvudtaget har tittat på övriga tjänster, vilka det också går att spara en hel del pengar på.

Finoptis arbete i en företagsupphandling innebär att vi;

  • Skapar ett relevant material över företaget
  • Genomför en bred kvalitativ upphandling och förhandling
  • Analyserar inkomna offerter och ger förslag till strategi
  • Bistår företaget och utvald leverantör vid implementering av nya villkor
  • Kvalitetssäkrar efter genomförd process
  • Arvoderar utifrån uppnått resultat

Företag bör titta på sin bank och finansaffär med givna mellanrum, exempelvis var 5:e år, för att säkerställa bästa möjliga lösning. Villkor förändras och teknikutvecklingen går snabbt. 

Om företaget står inför betydande investeringar eller förändringar är det ännu viktigare att ordentligt arbeta igenom bank- och finansaffären. Det kan skilja ordentligt på avtal och villkor mellan olika leverantörer och även om bolaget inte byter bank är det bra att vara medveten om vilka andra villkor som är möjliga.  

Sparande

Finopti arbetar med rådgivande förvaltning av överskottslikviditet där vi skapar avkastning på pengar som inte används i verksamheten. Vi tar fram ett lämpligt placeringsförslag tillsammans med kunden utifrån risk- och avkastningsprofil samt placeringstid. Vi gillar enkla, raka placeringsförslag där ränta- på räntaeffekten och få transaktioner är viktigt. Överskottslikviditet är ofta inte placerad och då tappar kunden viktiga intäkter som kan fås utan större insats.

Vill du läsa mer om våra olika tjänster?