Företagsförmedling

Finopti erbjuder förmedling av företag. Vi sammanför även investerare och projekt genom kapitalanskaffning.

Finopti som transaktionsledare

Företagstransaktioner och investeringar är stora och viktiga processer i ett företag. De kräver en tydlig professionell ledning som kan föra de olika parterna genom stegen i en transaktion. Finoptis arbete som transaktionsledare bedrivs utifrån en tydlig process där värden och framgång säkerställs genom en rak och enkel struktur.

Finopti arbetar med företagsförmedling genom försäljningar och ägarförändringar av företag. Vi kan även bistå förvärvande bolag med identifiering av köpobjekt samt genom förvärvsprocesser. Vi arbetar även med kapitalanskaffning till nya eller etablerade verksamheter som söker kapital och ägare till sin verksamhet.

Företagstransaktioner är ofta större affärer som tar lång tid och kräver ett stort engagemang och kvalité. De flesta företagare och entreprenörer gör relativt få transaktioner. Det innebär att transparens, tydlighet, struktur och dedikerade parter är viktiga delar av en god försäljningsprocess. 

Vårt nätverk bland investerare och intressenter är viktigt för att hitta rätt matchning och lyckas med transaktioner.

Intresserad av att veta mer om vår företagsförmedling?

Klicka in på våra aktuella förmedlingar eller kontakta oss.

Aktuella förmedlingar