Finopti rekryterar Anna Källström

Vi är glada och stolta över att Anna Källström skall börja på Finopti som Kundansvarig. Hon kommer att arbeta med nya och existerande kunder och utveckla affären med dessa. Anna har en bakgrund som företagare och förtroendevald samt har erfarenhet från flera serviceintensiva yrken. Hennes driv, projektledning samt stora erfarenhet av att arbeta med kunder och försäljning kommer att bli mycket värdefull för Finopti och våra kunder.

Anna+K%C3%A4llstr%C3%B6m+bild.jpg

Nyhetsbrev december - Rådgivande förvaltning av likviditet

Finopti har glädjen att kunna erbjuda en ny tjänst till våra kunder, rådgivande förvaltning av likviditet. Tillsammans med vår samarbetspartner Nord Fondkommission kan vi erbjuda investeringsrådgivning enligt lagen om värdepappersmarknad. Samarbetet möjliggör att Finopti kan erbjuda rådgivning om sparade och placering i över 500 välrenommerade fonder med bra rabatter på depåer.

Det här ger oss möjligheten att kunna optimera våra kunders finansiella lösningar ytterligare, vilket är mycket bra!

Nyhetsbrev december - Rådgivande förvaltning av likviditet

Förtroendet för bankerna är fortfarande lågt

Svenskt kvalitetsindex årliga förtroendemätning visar ett fortsatt lågt förtroende och kundnöjdhet hos de svenska bankerna. Detta trots att de nordiska bankerna går mycket starkt och tillhör Europas mest lönsamma banker och gör vinster årligen om drygt 100 MdrSEK. Branschen har ett stort problem med förtroende i samhället och nöjdheten hos sina kunder. Bankernas digitalisering är utmanande för kunderna och internetlösningar behöver kompletteras med personlig rådgivning. Det är något vi ser tydligt hos Finoptis kunder också, det är mycket svårt att ersätta den personlig kontakt med digital lösning full ut. Läs SKI rapporten nedan:

SKI- Bankbranschen - 2018

Finopti rekryterar Kent-Ove Hjärtström

Vi är glada och stolta över att Kent-Ove Hjärtström skall börja på Finopti som Senior Kundansvarig. Han kommer att arbeta med nya och existerande kunder och utveckla affären med dessa. Kenne har stor erfarenhet av bank och finansbranschen efter mer än 30-år i Nordea i bl.a. flera olika chefsbefattningar. Han kommer närmast från rollen som Chef för Brf-gruppen i Stockholm. Kennes driv, goda kunskaper samt stora erfarenhet av att arbeta med kunder och försäljning kommer att bli mycket värdefull för Finopti och våra kunder.

Kenne.jpg

Nyhetsbrev mars - Cash management revolutionen

Företaget kan spara pengar genom att aktivt arbeta med sin Cash management. Det pågår just nu något som kan liknas vid en revolution via det nya EU-direktivet, PSD2. Bankerna har inte längre monopol på sina kunders kontoinformation och betalningar. Tredjepartsleverantörer har möjlighet att använda bankers plattformar för att bygga ihop informationsflöden och betalningstjänster. Det innebär helt nya förutsättningar för Cash management utveckling. Detta handlar nyhetsbrevet i mars om.

Nyhetsbrev mars - Cash management revolutionen

Finopti rekryterar Patrik Hallén

Vi är glada att Patrik Hallén har börjat på Finopti som Kundansvarig mot bostadsrättsföreningar, företag och fastighetsbolag. Han är civilekonom och kommer närmast från rollen som Senior Relationship Manager på Nordea. Patriks breda, gedigna bank- och finanskunskap och goda kunderfarenhet kommer att bli mycket värdefull för våra kunder och Finopti.  

Patrik.jpg

Nyhetsbrev november - Tuffare tider väntar?

Det har blivit tuffare förutsättningar för delar av finansieringsmarknaden för bostadsrättsföreningar. Framförallt nyproduktion har fått det svårare att få finansiering till sina projekt. Parallellt med detta förväntas räntorna stiga inom det närmaste året. Vilka konsekvenser får det för bostadsrättsföreningar och hur skall de agera? Nyhetsbrevet i november handlar om de tuffare tiderna.

Nyhetsbrev november - Tuffare tider väntar?

Finopti rekryterar Ann-Sofie Holm!

Vi är glada att Ann-Sofie Holm har börjat på Finopti som Kundansvarig mot våra Brf-kunder. Hon kommer att arbeta med våra existerande kunder och utveckla affären med dem. Ann-Sofie är ekonom och kommer närmast från rollen som projektsamordnare hos Svenska Kunskaps Förlaget och innan dess arbetade hon som resekonsult hos Fritidsresor. Hennes höga servicegrad och starka projektledarerfarenhet kommer att bli mycket värdefull för Finopti och våra kunder.

Fia (2).jpg

Nyhetsbrev Brf - Binda långt nu?

De längre räntorna har rört sig uppåt på senare tid och många ställer sig frågan om det är dags att binda räntorna långt nu. Det finns en osäkerhet kring hur den nya amerikanska administrationens politik kommer att påverka världsekonomin i stort och ränteutvecklingen i synnerhet. Det har funnits tider av betydande osäkerhet tidigare och i vårt nyhetsbrev till bostadsrättsföreningar kommenterar vi några av de faktorer som påverkar räntorna och hur föreningar kan skapa en strategi för att hantera dem.

Nyhetsbrev Brf - Binda långt nu?

Nyhetsbrev - Gör bankupphandling var 5:e år!

Nyhetsbrevet i februari handlar om några av de anledningar till att ett företag eller organisation bör göra en bankupphandling var 5:e år. Det pågår teknikutveckling inom Bank och Finansbranschen samt att det tillkommer aktörer inom flera områden som utmanar och kompletterar storbankernas erbjudanden. Detta tillsammans med den vanligt förekommande prisglidningen inom generella banktjänster gör att många företag kan spara stora värden på att göra bankupphandlingar regelbundet med intervall om ca 5 år.

Nyhetsbrev - Gör bankupphandling var 5:e år

SBAB: BRF:er blandar räntebindningstider

SBAB redovisar en rätt jämn blandning av olika räntebindningstider på sina lån till bostadsrättsföreningar i sin kvartalsstatistik. Den senaste tiden har efterfrågan på lån med medellång (1-4 år) räntebindning minskat medan både kort och lång räntebindning blivit mer populärt. Tremånadersränta och femårsränta är de vanligaste räntorna. 

Det finns över en miljon bostadsrätter i Sverige och nästan 25 000 aktiva bostadsrättsföreningar. Föreningarnas samlade lån uppgår till 412 miljarder kronor. SBAB tror därför att det finns ett allmänt intresse kring hur bostadsrättsföreningarna hanterar sina lån och i början av varje kvartal redovisar banken hur banken föreningskunder har sina lån fördelade på olika räntebindningstider. I slutet av december hade föreningen fördelat lånen enligt nedan bifogat dokument från SBAB.

SBAB: BRF:ER BLANDAR RÄNTEBINDNINGSTIDER