BRF marknaden är igång igen

Bostadsrättsföreningsmarknaden är på väg tillbaka efter en tids lägre intresse av nya krediter hos bankerna. Det är ett tecken på att bankerna börjar nå sina mål med sina balansräkningar och åter är intresserade av nya utlåningsvolymer. Det är positivt för marknaden i stort och särskilt för bostadsrättsföreningar som nu åter har möjlighet att förhandla villkoren med bankerna.

Finopti bistår bostadsrättsföreningar med hantering samt analys av låneportföljen. Vi kan se hos de föreningar vi arbetar med en förbättrad marknad med lägre räntekostnader som följd. Föreningarna kan i regel spara mycket pengar på att göra ordentliga upphandlingar.
 

Bostadsrättsföreningar är dåliga på att förhandla räntan