Företag kan sänka räntekostnaderna

Bankerna blåser företagen på räntemarginal skriver Dagens Industri. En bidragande orsak till att bankerna obehindrat kan höja sina kreditmarginaler är passiviteten hos många företagare. Det finns stora pengar att spara för företaget genom att göra kvalificerade regelbundna bankupphandlingar. Bankerna kommer dessvärre inte själva ta initiativ till sänkta marginaler, utan företagen behöver ta initiativ och konkurrensutsätta sina bankaffärer.

Bankerna har tidigare förklarat höjda kreditmarginaler med kommande höjda kapitalkrav och striktare regelverk. Bankernas kraftigt höjda utdelningar signalerar dock att kapitalkraven är nådda och nu är det möjligt sänka kreditmarginalen.

Dagens Industri: Företagen blir blåsta av banken

Finoptis nyhetsbrev om att sänka bankkostnader