Korta räntebindningstider i Bostadsrättsföreningar

SBABs kvartalsstatistik visar att allt fler bostadsrättsföreningar har kortare räntebindningstid. Givet det historiskt låga ränteläget på framförallt längre räntebindningar är det anmärkningsvärt att trenden bland bostadsrättsföreningar går i motsatt riktning. Fler föreningar borde dra nytta av en lägre ränta och säkra en längre räntebindningstid.

Fastighetsnytt: Bostadsrättsföreningarna ökar ränterisken