Stora skillnader i ränta!

Det råder en stor skillnad i räntan mellan stora och små företag skriver CFO Worlds gästkrönikör. Små företag betalar en omotiverat hög ränta och förklaringen bakom detta kan bero på brist på andra finansieringskällor. Att förstå bankernas riskvikter och de nya Baselreglerna underlättar för företagen att föra en konstruktiv dialog med banken och därigenom förhandla bättre villkor.

CFO World, Sanningen om skillnaden i ränta för stora och små företag