Full fart i fastighetsbranschen!

Catella skriver i sin rapport att transaktionsvolymen 2014 hittills är 30 % högre än motsvarande period under 2013. En bidragande orsak till detta är de förbättrade möjligheterna för fastighetsbolagen att finansiera transaktionerna. Marknaden för bankfinansiering har förbättrats samtidigt som obligationsmarknaden tagit fart ordentligt. Hittills i år har 7,7 MdrSEK fastighetsobligationer getts ut att jämföra med 9,6 MdrSEK för hela 2013. Framtiden ser även bra ut då både fastighetsbolag och banker har positiv syn på framtida marknad.

Catella - Real Estate Debt Indicator June 2014