Finansanställda går på knäna

Behovet av oberoende rådgivare som kan bistå sina kunder ökar successivt inom Bank och Finansbranschen. Storbankerna har under lång tid kraftigt sänkt antalet anställda. Neddragningarna sker i syfte att sänka kostnaderna och få upp avkastningen på bankernas egna kapital. Dessvärre påverkar detta de tjänstemän som finns kvar i bankerna med en kraftigt höjd arbetsbelastning. I slutändan är det kunderna som drabbas då fler och fler kunder skall dela rådgivare samt att mängden rådgivningstid per kund blir mindre och mindre.  

SvD - Anställda går på knäna i Finansbranschen