NYHETSBREV NOVEMBER - FÖRETAGENS BANKPARADOX

Företagens bankparadox innebär att företag och banker ofta går i otakt. Välmående bolag saknar ofta ett intresse för att optimera sin bankaffär trots att bankerna välvilligt inställda. Mindre framgångsrika företag jobbar mer med sin finansiella infrastruktur men möts ofta av ett mindre intresse från bankerna. Nyhetsbrevet i november handlar om företagens bankparadox.

NYHETSBREV NOVEMBER - FÖRETAGENS BANKPARADOX