Finopti besöker LendIt Europe 2016

Peer to Peer Lending marknaden växer och mognar och har kommit betydligt längre i sin utveckling utanför Sverige. Framförallt i USA men även i delar av Europe utgör P2P lending marknaden idag ett seriöst alternativ till bankfinansiering. Finopti besöker Lendit Europe 2016 och studerar statusen på marknaden.