Stora skillnader i Bostadsrättsföreningars avgifter

Dagens Industri skriver idag om hur stora skillnader det är mellan avgifter i olika bostadsrättsföreningar. En av de absolut viktigaste faktorerna som styr avgiften är räntekostnaden. De föreningar som gör kvalitativa, breda, professionella upphandlingar och optimerar sina lån har lägre räntekostnader och risk i sina portföljer och följaktligen lägre avgifter. Det finns all anledning för föreningar att arbeta professionellt med sina lån.

Artikeln i Dagens Industri om skillnader i avgifter