SBAB: BRF:er blandar räntebindningstider

SBAB redovisar en rätt jämn blandning av olika räntebindningstider på sina lån till bostadsrättsföreningar i sin kvartalsstatistik. Den senaste tiden har efterfrågan på lån med medellång (1-4 år) räntebindning minskat medan både kort och lång räntebindning blivit mer populärt. Tremånadersränta och femårsränta är de vanligaste räntorna. 

Det finns över en miljon bostadsrätter i Sverige och nästan 25 000 aktiva bostadsrättsföreningar. Föreningarnas samlade lån uppgår till 412 miljarder kronor. SBAB tror därför att det finns ett allmänt intresse kring hur bostadsrättsföreningarna hanterar sina lån och i början av varje kvartal redovisar banken hur banken föreningskunder har sina lån fördelade på olika räntebindningstider. I slutet av december hade föreningen fördelat lånen enligt nedan bifogat dokument från SBAB.

SBAB: BRF:ER BLANDAR RÄNTEBINDNINGSTIDER