Nyhetsbrev - Gör bankupphandling var 5:e år!

Nyhetsbrevet i februari handlar om några av de anledningar till att ett företag eller organisation bör göra en bankupphandling var 5:e år. Det pågår teknikutveckling inom Bank och Finansbranschen samt att det tillkommer aktörer inom flera områden som utmanar och kompletterar storbankernas erbjudanden. Detta tillsammans med den vanligt förekommande prisglidningen inom generella banktjänster gör att många företag kan spara stora värden på att göra bankupphandlingar regelbundet med intervall om ca 5 år.

Nyhetsbrev - Gör bankupphandling var 5:e år