Nyhetsbrev Brf - Binda långt nu?

De längre räntorna har rört sig uppåt på senare tid och många ställer sig frågan om det är dags att binda räntorna långt nu. Det finns en osäkerhet kring hur den nya amerikanska administrationens politik kommer att påverka världsekonomin i stort och ränteutvecklingen i synnerhet. Det har funnits tider av betydande osäkerhet tidigare och i vårt nyhetsbrev till bostadsrättsföreningar kommenterar vi några av de faktorer som påverkar räntorna och hur föreningar kan skapa en strategi för att hantera dem.

Nyhetsbrev Brf - Binda långt nu?