Förtroendet för bankerna är fortfarande lågt

Svenskt kvalitetsindex årliga förtroendemätning visar ett fortsatt lågt förtroende och kundnöjdhet hos de svenska bankerna. Detta trots att de nordiska bankerna går mycket starkt och tillhör Europas mest lönsamma banker och gör vinster årligen om drygt 100 MdrSEK. Branschen har ett stort problem med förtroende i samhället och nöjdheten hos sina kunder. Bankernas digitalisering är utmanande för kunderna och internetlösningar behöver kompletteras med personlig rådgivning. Det är något vi ser tydligt hos Finoptis kunder också, det är mycket svårt att ersätta den personlig kontakt med digital lösning full ut. Läs SKI rapporten nedan:

SKI- Bankbranschen - 2018