Nyhetsbrev mars - Cash management revolutionen

Företaget kan spara pengar genom att aktivt arbeta med sin Cash management. Det pågår just nu något som kan liknas vid en revolution via det nya EU-direktivet, PSD2. Bankerna har inte längre monopol på sina kunders kontoinformation och betalningar. Tredjepartsleverantörer har möjlighet att använda bankers plattformar för att bygga ihop informationsflöden och betalningstjänster. Det innebär helt nya förutsättningar för Cash management utveckling. Detta handlar nyhetsbrevet i mars om.

Nyhetsbrev mars - Cash management revolutionen