Finopti besöker LendIt Europe 2016

Peer to Peer Lending marknaden växer och mognar och har kommit betydligt längre i sin utveckling utanför Sverige. Framförallt i USA men även i delar av Europe utgör P2P lending marknaden idag ett seriöst alternativ till bankfinansiering. Finopti besöker Lendit Europe 2016 och studerar statusen på marknaden.

Rekordlågt förtroende för bankerna

Dagens Industri publicerar idag en artikel om att de svenska bankerna har ett rekordlågt förtroende hos kunderna. Det lägsta på 20 år enligt en ny undersökning från Svenskt Kvalitetsindex. Den digitala transformationen där kunderna får mindre och mindre personlig kontakt skapar otrygghet hos kunden och förtroendet sjunker. Den här utvecklingen har pågått en längre tid och behovet av Finoptis tjänster ökar successivt med den, där vi ger kunden en personlig kontakt och assistans i relation till sin bank. Finopti bistår kunder i sina relationer med bankerna och arbetar med att optimera finansiella lösningar för företag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.

Kunderna ger bottenbetyg till bankerna - Artikel DI

 

Nyhetsbrev - Cash Management is King!

Cash Management är blodomloppet i företaget och det är viktigt att företaget har en bra lösning som skapar möjligheter och ger energi. Det finns som regel stora möjligheter att effektivisera, förbättra lösningar samt spara pengar genom att aktivt arbeta med Cash Management. De råder en stor omedvetenhet bland företagare om vilka möjligheter och priser som faktiskt finns och hur man uppnår dessa. Finoptis nyhetsbrev i september handlar om det och varför Cash Management is King!

Nyhetsbrev september - Cash Management is King!

Stora skillnader i Bostadsrättsföreningars avgifter

Dagens Industri skriver idag om hur stora skillnader det är mellan avgifter i olika bostadsrättsföreningar. En av de absolut viktigaste faktorerna som styr avgiften är räntekostnaden. De föreningar som gör kvalitativa, breda, professionella upphandlingar och optimerar sina lån har lägre räntekostnader och risk i sina portföljer och följaktligen lägre avgifter. Det finns all anledning för föreningar att arbeta professionellt med sina lån.

Artikeln i Dagens Industri om skillnader i avgifter

BRF:er missar 3 miljarder

Svenska Dagbladet skriver om det välkända faktumet att bostadsrättsföreningar betalar för mycket ränta. Sveriges föreningar kan spara miljarder genom att arbeta med lånen. Vi är glada att våra kunder inte tillhör de som betalar för mycket utan har väsentligt bättre villkor. Vår bedömning är dessutom att föreningarna totalt sett kan spara väsentligt mer än 3 miljarder som anges i artikeln, snarare 6-7 miljarder. Det finns stora ekonomiska skäl för föreningar att låta Finopti optimera lånen.

BRF:er missar miljarder på räntorna

NYHETSBREV NOVEMBER - FÖRETAGENS BANKPARADOX

Företagens bankparadox innebär att företag och banker ofta går i otakt. Välmående bolag saknar ofta ett intresse för att optimera sin bankaffär trots att bankerna välvilligt inställda. Mindre framgångsrika företag jobbar mer med sin finansiella infrastruktur men möts ofta av ett mindre intresse från bankerna. Nyhetsbrevet i november handlar om företagens bankparadox.

NYHETSBREV NOVEMBER - FÖRETAGENS BANKPARADOX