Optimerade banktjänster

Finopti skapar värden genom att säkerställa rätt finansiella produkter och tjänster till bästa pris och villkor.

Bank- och finanstjänster

Verksamheter behöver ett antal grundläggande bank- och finanstjänster för att fungera. Konton och andra tjänster startas vid verksamhetens uppstart och de blir sedan kvar. I takt med att verksamheten utökas eller förändras fylls antalet tjänster på och den totala affären med banken och andra finansiella leverantörer utökas. Tjänsternas omfattning och komplexitet ökar successivt i takt med att organisationen utvecklas och vanligtvis sker det utan att konkurrensutsätta leverantörer och villkor. Det innebär att verksamheten kan bedrivas under lång tid till dåliga villkor och att kunden betalar onödigt mycket. 

Finoptis tjänster

För bostadsrättsföreningar handlar optimerade banktjänster i huvudsak om att upphandla och förhandla lån. Räntenivåer har stor påverkan på föreningens totala ekonomi, avgifter och värdet på medlemmarnas bostadsrätter.

För företag handlar optimerade banktjänster om fler produkter och tjänster än bara finansiering, exempelvis Cash Management, Kort och Pensionslösningar.

Finopti genomför breda upphandlingar och förhandlingar av bank- och finanstjänster. Det innebär att vi för kunds räkning tar kontakt med relevanta leverantörer, tar in offerter och utvärderar alternativ. 

Det finns pengar att spara för kunden genom bättre villkor och det är inte ovanligt att teknikutvecklingen har skapat nya möjligheter där tidigare nyttjade tjänster inte längre är relevanta.

Finopti optimerar banktjänster genom att:

  • Utvärdera er nuvarande lösning och arbetssätt
  • Upphandla och förhandla bank- och finanstjänster
  • Bistå vid förändringar i verksamheten som påverkar er bank- och finanslösning

Finoptis målsättning är att våra kunder har rätt finansiella produkter och tjänster till bästa möjliga villkor, samt ett finansiellt optimerat arbetssätt. 

Vill du läsa mer om optimerade banktjänster för bostadsrättsföreningar, Företag eller Fastighetsbolag?