Optimerade banktjänster:

Finansiella produkter och tjänster präglas ofta av betydande komplexitet. Finopti skapar värde genom att säkerställa att man utifrån sina behov köper rätt finansiella produkter och tjänster till rätt pris. Vi genomför breda, kvalitativa upphandlingar av lån och finansiella tjänster till företag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.

Finopti säkerställer att kunderna har:

  • rätt finansiella produkter och tjänster

  • marknadsmässiga villkor

  • ett finansiellt optimerat arbetssätt