Sparande

Finopti erbjuder oberoende rådgivande förvaltning av sparande och överskottslikviditet. Våra lösningar är enkla och med tydligt fokus på avkastning.

 

Finoptis sparandelösningar

Vår uppfattning är att sparandelösningar skall vara enkla och tydliga med fokus på avkastning. Vi tror på långsiktighet och att genomföra få transaktioner där värde skapas genom ränta på ränta-effekten över tid.

Placeringar baseras på en fundamental analys där vi verkligen förstår de fonder och bolag som investeras i. Bolagen skall huvudsakligen gå med vinst, kunna uppvisa bra kassaflöden samt ha förmåga att lämna utdelning. Fonder och bolag med de förutsättningarna är bra investeringar i både dåliga och bra tider.

Finopti anser att bra sparandeprodukter kännetecknas av:

  • Bra riskjusterad avkastning
  • Låga avgifter
  • Bra rating av granskande aktörer
  • Transparens och tydlighet
  • Långsiktig hållbarhet
  • Kompetens

Vårt oberoende gör att vi kontinuerligt utvärderar marknadens fonder för att kunna erbjuda produkter i syfte att skapa bästa möjliga avkastning utifrån kundens riskprofil. Låga avgifter i kombination med riskjusterad avkastning är viktigt i vårt affärsupplägg då arvodet till oss baseras på värdet våra kunder erhåller. 
 

Sparkonto

Inlåningsvillkor per 2023-08-21

Rörligt: 3,30 %

Bundet 1 år: 3,80 %

Bundet 3 år: 3,10 %

Kontakta oss för detaljerad information om aktuella kontonivåer och villkor.

Vill du läsa mer om sparande för bostadsrättsföreningar, företag eller fastighetsbolag?