Sparande:


Finopti erbjuder rådgivande förvaltning av sparande och överskottslikviditet. Vår uppfattning är att sparandelösningar skall vara enkla och tydliga med fokus på avkastning. Vi tror på långsiktighet och få transaktioner för kunden där ränta på ränta effekten skapar värde över tiden. Bra produkter kännetecknas av:

 • Bra riskjusterad avkastning

 • Låga avgifter

 • Bra rating av granskande aktörer

 • Transparens och tydlighet

 • Långsiktig hållbarhet

 • Kompetens

Sparandekunder hos Finopti kan logga in på sina värdedepåer via inloggningen.


Finopti AB är ett anknutet ombud till Nord Fondkommission AB som står under Finansinspektionens tillsyn.

Compliance:


Nord Fondkommission AB
Grevgatan 55, 114 59 Stockholm
Org.nr: 556832-1342
Tel: 08-684 305 00
E-post: kontakt@nordfk.se
www.nordfk.se

Nord Fondkommission AB har av Finansinspektionen följande tillstånd: 

 • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument.

 • Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument.

 • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande.

 • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag.

 • Förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet.

 • Verksamhet i form av förvaltarregistrering.

 • Gränsöverskridande verksamhet inom EES.

Klagomålshantering

Klagomål riktas i första hand till Finopti. Om situationen efter detta inte upplevs som löst kan ett officiellt klagomål skickas till Nord Fondkommission AB:s klagomålsansvarige.