Vanliga frågor

Vad gör Finopti?

Finopti arbetar med att optimera finansiella lösningar till bostadsrättsföreningar, företag och fastighetsbolag. Det kan handla om omförhandlingar av existerande lån, eller upptagande av ny finansiering.

Hur sänker Finopti räntan i vår Brf?

Räntekostnader i en bostadsrättsförening är av stor betydelse för föreningen, dess medlemmar och avgifter. För att få bästa räntan behövs kvalitativa upphandlingar och förhandlingar med intresserade banker inför varje villkorsändring av lån. Det går att göra stora besparingar genom en optimerad struktur på lånen med bästa möjliga räntevillkor.

Varför ska en Brf omförhandla sina lån när de förfaller

Lån som inte upphandlas och förhandlas där samtliga banker tillfrågas blir dyra. Det är ett stort ansvarsområde för styrelsen där en professionell hantering gör stor skillnad och föreningen kommer spara väldigt mycket pengar över tid. Läs mer här.

Kan ni bevaka när vår Brf:s lån ska omförhandlas och kontinuerligt uppdatera oss om marknaden?

Ja, i Finoptis tjänst löpande samarbete jobbar vi kontinuerligt med föreningens lån och bevakar villkorsändringar av lån. Vi håller dessutom föreningen uppdaterad om marknad och utvecklingen av låneportföljen genom exempelvis möten under terminerna. Vi kan även delta på årsstämman om föreningen vill. Kontakta oss och berätta om era behov.

Hur mycket pengar kan föreningen spara på professionella upphandlingar?

Det är inte ovanligt att föreningen får 0,25-0,50% lägre ränta jämfört med sin nuvarande bank efter bara en upphandling och förhandling. Det innebär flera 10-tusentals och inte sällan 100-tusentals kronor lägre räntekostnader, beroende på lånets storlek och vald löptid. 

Vad ingår i en låneupphandling hos er?

I en låneupphandling förhandlar Finopti för kunds räkning med de banker som kan konkurrera och erbjuda ett kvalificerat låneerbjudande. När lägsta räntenivåer nåtts, sammanställs bankernas erbjudanden och presenteras tillsammans med relevant marknadsinformation samt räkneexempel på olika val för att underlätta styrelsens beslut.

Hur ska föreningen strukturera sin låneportfölj?

Föreningens attraktivitet i upphandlingar och förhandlingar beror på flera faktorer, exempelvis antal lån, lånevolym, aktuella löptider och amortering. Strukturen på föreningens låneportfölj påverkar vilka räntor bankerna erbjuder föreningen. Finopti kan ge förslag på en övergripande strategi där föreningen får en balans mellan risk och kostnad över tid. Kontakta oss så berättar vi mer.

Varför ska vi anlita Finopti?

Finopti har upphandlat lån till  bostadsrättsföreningar sedan 2013 och genomför runt 500 upphandlingar per år. Vi har kontinuerligt ett stort antal upphandlingar i räntemarknaden vilket ger oss en bra bild av aktuella räntenivåer och kan säkerställa att våra kunders räntor är de bästa. Vi bevakar marknadsnyheter och samlar ihop viktig information av värde för bostadsrättsföreningar avseende sina lån. Följ oss gärna på LinkedIn eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vad tar Finopti i ersättning?

Finopti arbetar i huvudsak framgångsbaserat där arvodet är en del av den besparing kunden erhåller i en upphandling och förhandling. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vad gör Finopti för företag?

Finopti genomför upphandlingar och förhandlingar av bank- och finanstjänster till företag och fastighetsbolag. Det finns i regel en hel del förbättringar av företagets bank- och finansaffär genom att göra breda kvalitativa upphandlingar och förhandlingar. Läs mer om våra tjänster till företag.

Arbetar Finopti med ägarförändringar av bolag?

Ja, vi arbetar med ägarförändringar av bolag både vid förvärv eller försäljning. Utöver det arbetar vi även med kapitalanskaffning till verksamheter. Läs mer om våra tjänster inom företagsförmedling.
 

Vill du läsa mer om optimerade banktjänster för bostadsrättsföreningar, Företag eller Fastighetsbolag?